Cookies

Op de website gebruiken we cookies. Cookies zijn informatie bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Orbis gebruikt de cookies om functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies) en het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Je kunt uiteraard cookies uitschakelen via de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze cookies worden na maximaal twee jaar automatisch verwijderd.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een functionele cookie, die het mogelijk maakt om bepaalde cookies te plaatsen. Deze cookie wordt direct na elke sessie verwijderd.

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt in je browser instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser. Veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kan je de handleiding van je browser raadplegen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van je hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld indien de politie dat opvraagt bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn externe ICT-dienstverleners, data-verstrekkers en partijen die cookies aanleveren.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen geen gebruik maken van het platform.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, noch op de dienstverlening van derden, zoals zorginstellingen die door middel van links met deze website zijn verbonden of die direct met deze website zijn verbonden, omdat zij hun diensten aanbieden en jij de gegevens aan hen verstrekt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen en onderzoek te doen naar hoe zorginstellingen omgaan met jouw persoonsgegevens alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via ons contactformulier. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier. Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • overdraagbaarheid van gegevens. Wij verzoeken je om altijd duidelijk aan te geven wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Welke cookies gebruiken wij?

Essentiële cookies

Wij plaatsen essentiële cookies om onze website goed te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat voorkeuren worden opgeslagen, informatie wordt onthouden wanneer je naar een andere subpagina gaat, gegevens worden opgeslagen, de website goed op je beeldscherm wordt weergegeven, onthouden wordt of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, misbruik kan worden opgespoord.

Voorkeur cookies

Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren.

Analytische cookies

Wij verbeteren onze website voortdurend door te analyseren hoe je onze website gebruikt, hoe je ons gevonden hebt en waar eventuele knelpunten zitten.  Hiervoor worden cookies geplaatst door Google Analytics.

Social media cookies

Om inhoud van onze website te kunnen delen op social media worden er door Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram cookies geplaatst.

Advertentie cookies

Om ervoor te zorgen dat je niet telkens dezelfde advertentie te zien krijgt, aanbiedingen passen bij je interesses, we weten hoeveel bezoekers op een advertentie klikken en hoeveel mensen een aankoop doen via de advertentie worden er door Google en Facebook cookies geplaatst.