Heupprothese

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe heup. Na de operatie verdwijnen de klachten bij meer dan 90% van de mensen. 

Waar kan je terecht voor een nieuwe heup?

Je kunt bij de meeste ziekenhuizen en veel zelfstandige klinieken terecht voor het plaatsen van een nieuwe heup. Je kunt ook doorverwezen worden naar een gespecialiseerd ziekenhuis als je een bijzondere behandeling nodig hebt. 

Wat is het verschil in kwaliteit? 

Om de kwaliteit te meten houden zorginstellingen een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de heupoperatie en hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt na een jaar het resultaat van de operatie gemeten en wordt bijgehouden hoe vaak artsen in de zorginstelling de operatie uitvoeren.

Welke complicaties kunnen er zijn na de operatie?

Complicaties kunnen optreden na iedere operatie. Bij het plaatsen van een nieuwe heup kun je bijvoorbeeld een infectie krijgen aan de wond. De kans op een infectie hangt af van een aantal zaken. Het heeft onder andere te maken met de hygiëne in de zorginstelling, het verloop van de behandeling, maar ook met je leeftijd en gezondheid. Een infectie is helaas niet altijd te voorkomen. Een ernstige complicatie is dat je binnen een jaar voor een tweede keer moet worden geopereerd aan de heup.

Wat is de uitkomst van de operatie?

Het doel van de operatie is dat de patiënt geen, of aanzienlijk minder last heeft van zijn heup. Daarom meet de zorginstelling zowel voor en twaalf maanden na de operatie de conditie van de geopereerde patiënt.

Minimum aantal operaties?

Het plaatsen van een kunstheup is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als de zorginstelling er veel ervaring mee heeft. De beroepsvereniging van artsen stelt vast hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen. Een zorginstelling zal de operatie niet meer uitvoeren indien deze operatie te weinig wordt uitgevoerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt hier toezicht op.

Zoek op behandeling