Knieprothese

Knieproblemen komen bij ruim 1 op de 5 mensen boven de 55 jaar voor. Je hebt een grotere kans op problemen als je knieën zwaar worden belast, bijvoorbeeld door zwaar fysiek werk of overgewicht. Een operatie kan een oplossing zijn aIs je knie is versleten. Je krijgt dan een knieprothese, oftewel een kunstknie.

Waar kan je terecht voor een nieuwe knie?

Je kunt bij de meeste ziekenhuizen en veel zelfstandige klinieken terecht voor een knieprothese. De operatie wordt jaarlijks ongeveer 18.000 keer gedaan. Heb je bijzondere behandeling nodig? Dan kan het zijn dat je wordt doorgestuurd naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

Wat is het verschil in kwaliteit? 

Om de kwaliteit te meten houden zorginstellingen een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de knieoperatie en hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt na een half jaar het resultaat van de operatie gemeten en wordt bijgehouden hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Welke complicaties kunnen er zijn na de operatie?

Na iedere operatie kun je last krijgen van complicaties. Bij het plaatsen van een nieuwe knie kun je bijvoorbeeld een infectie krijgen aan de wond. De kans op een infectie hangt af van een aantal zaken. Het heeft onder andere te maken met de hygiëne in de zorginstelling, het verloop van de behandeling, maar ook met je leeftijd en gezondheid. Een infectie is niet altijd te voorkomen. Een ernstige complicatie is dat je binnen een jaar voor een tweede keer moet worden geopereerd aan de knie.

Wat is de uitkomst van de operatie?

Het doel van de operatie is dat de patiënt geen, of aanzienlijk minder last heeft van zijn knie. Daarom meet het ziekenhuis zowel voor en zes maanden na de operatie de conditie van de geopereerde patiënt.

Minimum aantal operaties?

Het plaatsen van een kunstknie is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als een zorginstelling er veel ervaring mee heeft. De beroepsvereniging van artsen stelt vast hoeveel operaties een zorginstelling jaarlijks minimaal moet doen. Een zorginstelling zal de operatie niet meer uitvoeren indien deze operatie te weinig wordt uitgevoerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt hier toezicht op.

Zoek op behandeling