Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Orbis Health B.V.
(hierna: “Orbis”) van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze
disclaimer.

Aansprakelijkheid

Orbis doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site
(inclusief informatie van derden, alle productinformatie die er te vinden is, de
beoordelingen en uitkomsten van zoekresultaten) geen fouten bevat. Helaas kunnen
wij, en onze leveranciers, dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op
basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op
de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar info@orbis-health.nl.

Rechten

Orbis, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en
merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles
wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen,
illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze
rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop
staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en
gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op
een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Orbis.

Wijzigingen

Orbis mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer,
altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om
regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.