KWIC Score

Wat is de KWIC score?

KWIC is een afkorting voor KWaliteitsIndicatoren Cure en deze zorginhoudelijke kwaliteitsscore is in 2006 ontwikkeld door Mediquest in samenwerking met Plexus (adviesbureau in de gezondheidszorg) en het Erasmus MC. In de loop der jaren is de KWIC-methode verder doorontwikkeld. Onder meer op basis van feedback van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten. Hiermee wordt de zorginhoudelijke kwaliteit van zorg op een objectieve manier in kaart gebracht.

De kwaliteitsscore is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen:

1. Inspectie voor de Gezondheidszorg

Basisset ziekenhuizen, welke o.a. bestaat uit de volgende gebieden: Hart en Vaten, Oncologie, Algemeen kwaliteitsbeleid en Verpleegkundige zorg;

Basisset klinieken, welke bestaat uit algemene en organisatorische vragen en specifieke vragen over bijv. refractiechirurgie

2. Indicatoren van het Zorginstituut

Informatie over 42 verschillende aandoeningen, zoals staar en longcarcinoom

3. Sterftecijfers

HSMR en diagnosespecifieke SMR’s

Op basis van bovenstaande bronnen wordt de zorginhoudelijke kwaliteit berekend om daarmee instellingen met elkaar te kunnen vergelijken. Zowel algemene, topklinische, academische en gespecialiseerde ziekenhuizen als zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) worden in deze vergelijking meegenomen. 

 

De scores worden berekend op drie niveaus; op instellings-, afdelings (specialisme)- en aandoeningsniveau. Om deze scores te berekenen onderscheidt Mediquest 2 soorten indicatoren, aandoeningsspecifieke en instellingsbrede indicatoren. Een zorginhoudelijke kwaliteitsscore is op beide indicatoren gebaseerd. Hoe hoger het niveau (aandoening is het laagste niveau, instelling het hoogst), des te minder dragen de aandoeningsspecifieke indicatoren bij.

Alle voldoende betrouwbare en relevante indicatoren worden meegenomen in de berekening van de scores. Wel weegt de één zwaarder mee dan de andere. Dit is onder andere afhankelijk van de betrouwbaarheid waarmee de indicator gemeten kan worden.

Wat betekent de kwaliteitsscore?

Na de zorgvuldige berekeningen komt er op elk niveau een score uit die vertaald wordt naar een aantal sterren. Een instelling kan minimaal 1 en maximaal 5 sterren scoren voor een aandoening, specialisme of voor de hele instelling, oplopend per halve ster.

  • 1 ster = Matig
  • 2 sterren = Voldoende
  • 3 sterren = Goed
  • 4 sterren = Zeer Goed
  • 5 sterren = Uitstekend

Mediquest is dataleverancier en partner van Orbis Health. Samen willen wij zorg inzichtelijk maken voor patiënten. .Kijk voor meer informatie over Mediquest op: https://home.mediquest.nl/kwic-methode/