Privacy

Privacyverklaring voor gebruikers van Orbis Health

Inleiding

Als platform verwerken wij vertrouwelijke gegevens van gebruikers van onze dienst.
Wij vinden het belangrijk dat u er van uit kunt gaan dat deze gegevens vertrouwelijk
blijven. Daarom verwerken wij uw gegevens conform de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van privacy. Leidend hierbij is de de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via deze privacyverklaring informeren
wij u over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Orbis Health is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de
zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn:

Orbis Health B.V.
2132 LN Hoofddorp
E-mail: info@orbis-health.nl

Welke gegevens verzamelen wij?

Orbis verwerkt alle gegevens die u zelf verstrekt tijdens gebruik van het platform of
een contactmoment met één van onze medewerkers, bijvoorbeeld een telefoon- of
chatgesprek of bij het stellen van een vraag via e-mail. Daarnaast verwerken wij
soms informatie die wij van iemand anders dan uzelf hebben ontvangen,
bijvoorbeeld van de kliniek waar u een afspraak hebt gemaakt.

Wat zijn onze plichten?

Orbis Health verwerkt uw gegevens alleen voor specifieke doeleinden
Uw gegevens worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld:

 • het verlenen van toegang tot de website www.orbis-health.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het beantwoorden van een vraag;
 • jou in contact brengen met een zorginstelling;
 • een zorginstelling met jou in contact brengen;
 • voor zorginstellingen: het inplannen van een afspraak voor een medische behandeling via Orbis;
 • het afhandelen van klachten;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief na jouw toestemming;
 • het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Indien Orbis
Health uw persoonsgegevens voor een ander doel wil gaan gebruiken, wordt u daar
eerst van op de hoogte gebracht.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst via de website laat je bepaalde gegevens bij ons
achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die actief of passief rechtstreeks door jou worden opgegeven, in
het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze
aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Als je onze dienst gebruikt verzamelen wij bepaalde informatie, zelfs als je geen
boeking maakt of vraag indient. Wij verzamelen een IP-adres, welke browser wordt
gebruikt, welk besturingssysteem wordt gebruikt, je taalinstellingen en pagina's (op
onze website) die aan je getoond zijn. Deze gegevens gebruiken wij alleen om
navigatie te vereenvoudigen en onze website te verbeteren.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) alleen na
jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voor websitebezoekers

Wij bieden een contactformulier aan via onze website. Via dit formulier kan je ons
een bericht sturen. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:

 • contactgegevens;
 • gegevens van je zorgverzekeraar;
 • inhoud van het bericht.

Deze gegevens verwerken wij om je vraag of klacht in behandeling te kunnen nemen
(uitvoering van de overeenkomst). De gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar
nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Zoek een zorginstelling

Het is mogelijk dat je op de website persoonsgegevens invult en verzendt om in
contact te komen met een zorginstelling of om daar een afspraak mee te maken en
eventueel overeenkomsten mee te sluiten. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens
direct naar de zorginstelling worden verzonden. Wij verwerken hiervoor de volgende
persoonsgegevens:

 • contactgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • verzekeringsgegevens;
 • reden voor het maken van een afspraak (dit kunnen medische gegevens zijn);
 • bijzondere persoonsgegevens (gegevens over je gezondheid en eventuele andere gegevens die je opgeeft);
 • eventuele aanvullende informatie die je bij het contacteren van een zorgspecialist opgeeft.

Wij publiceren jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming.

Meer informatie

Aanvullende informatie over uw privacy of wetgeving vindt u op de volgende
websites:

Website van de Autoriteit Persoonsgegevens
Website van de Nederlandse Rijksoverheid

Klachten

Indien u vermoedt dat Orbis Health uw persoonsgegevens verwerkt op een manier
die in strijd is met de geldende privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over het indienen van een klacht
verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2022.